Vad är porrberoende?

Porrberoende kännetecknas av ett tvång att använda porr. Förr i tiden skulle en person som lider av ett porrberoende i första hand tillfredsställa sina begär och längtan efter porr genom att titta på eller lagra pornografiska filmer, tidskrifter och foton. Nu för tiden har de medel som finns för att mata en porrberoende med sin drog utvecklats tack vare internet och annan teknik, vilket gör att vem som helst har tillgång till anonym och obegränsad porr på alla nivåer. Smartphones, paddor, laptops och stationära datorer gör att en porrberoende får utlopp för porranvändning var som helst och när som helst. I de digitala enheter som finns tillgängliga idag kan man lagra och använda porr i högre volymer än någonsin tidigare med liten eller inget synligt fysiskt bevis på porranvändning.

Kriterier eller symptom för porrberoende

Symtom på porrberoende liknar mycket de som finns när det gäller drogberoende. Och även om tecken på porrberoende varierar från person till person finns flera faktorer som spelar in när vi på Cybersex Detox ska göra en bedömning kring behov av behandling för enskilda individer. Tillgängligheten på pornografiskt material är ett exempel. Om den tidslängden man använt pornografi har inneburit att man gått över till ett tvångsmässigt beteende är ett annat. Det finns symptom som vanligen förekommer för många patienter som söker behandling. Nedan kommer en hel lista på varningssignaler och symptom:

 • Att inte kunna sluta använda porr eller sluta delta i de beteenden som är förknippade med porranvändning, trots upprepade försök att göra så.

Cirka 9% av alla porranvändare berättar att de gjort misslyckade försök att sluta.

 • Att uppleva ett oemotståndligt begär efter porr.

Liksom drogberoende personer beskriver att de känner starka begär efter sin drog, kan porrberoende personer uppleva starka begär att använda porr.

 • Att bli arg, fientlig eller irriterad när du uppmanas att sluta använda porr.

Porrberoende personer kan förneka sin porranvändning eller bli upprörd när vänner, eller nära och kära vill att de slutar.

 • Att dölja hela eller delar av sin porranvändning för sin partner, eller andra nära och kära.

Porrberoende leder till ett hemligt liv i relationer, vilket kan skada tilliten och den ömsesidiga förtroendet. 

 • Att leva ett dubbel eller hemligt liv på grund av porranvändning.

En porrberoende person kan känna skuld eller skam och arbeta hårt för att dölja sin porranvändning för andra.

 • Att fortsätta använda porr trots negativa konsekvenser, såsom brutna relationer eller att bli av med jobbet.

Relationer där den ena partnern är porrberoende kan leda till en minskning av intimitet, känslomässig distans, minskad sexuell tillfredsställelse och totalt sett sämre kvalitet i relationer. Att inte kunna avstå från porr under arbetstid kan leda till disciplinära åtgärder eller till och med förlust av arbete.

 • Att förlora stora delar av tiden på grund av att man absorberas av porranvändning.

Porrberoende personer kan tillbringa en stor del av dagen med att använda porr. Detta kan leda till att porren bli en prioritet. Allt annat kommer sekundärt till förmån för porranvändning.

 • Att kräva ökande mängder eller mer explicit eller extrem porr för att få samma tillfredsställelse eller spänning – så kallad toleransökning.

För att avgöra om behandling för porrberoende är nödvändig, kan du bli ombedd att överväga vilka av följande påståenden är sanna för dig:

 • Jag känner mig maktlös att motstå frestelsen att använda porr.
 • Jag tillbringar ofta mer tid eller pengar på porr än jag ursprungligen avsåg.
 • Jag har gjort många misslyckade försök att begränsa eller stoppa min porranvändning.
 • Jag tillbringar en stor del av tiden genom att titta på porr, fundera på eller fantisera om porr, eller delta i aktiviteter som gör det möjligt att få tillgång till porr.
 • Jag försummar familjen eller sociala eller arbetsmässiga skyldigheter genom att använda porr.
 • Jag fortsätter att använda porr trots att jag får negativa konsekvenser.
 • Jag missar/eller överväger att inte delta i arbetsmässiga, sociala eller relationella möjligheter för att få mer tid till porranvändning. Eller pga ångest över mitt porranvändning.
 • Jag känner mig orolig, stressad eller irriterad om jag inte kan komma åt porr.

Många av dessa varningstecken är samma symptom för som förknippas med drogberoende, såsom att isolera sig för att kunna engagera sig i porranvändning, eller att ignorera, ersätta eller försumma betydande relationer på grund av en fixering vid porr. Porrberoende personer kan ägna sig åt att använda porr i timmar. Obehandlad kan porrberoende leda till trasiga relationer (helt utan eller med väldigt lite intimitet), känslor av skam och skuld, problem med arbete eller skola, arbetslöshet, ekonomiska problem, och skilsmässa. Många porrberoende personer utvecklar andra problem.

Om du eller någon närstående uppvisar någon av de tecken och symtom som står ovan kan professionell behandling för porrberoende hjälpa. Kontakta gärna Cybersex Detox för att få svar på dina frågor, eller för att boka in en tid!