Otrohet – för partners

Ingen förväntar sig att en dag upptäcka att sin partner har hemliga, dolda otrohetsaffärer. Medan alkoholberoende är svårt att dölja kan sexberoende finnas i hemlighet i flera år. När det gäller alla typer av sexberoende – inklusive porrberoende – upplevs smärtan i sveket på en väldigt djup nivå. Det som skapar känslan av svek och som krossar relationens ömsesidiga förtroende är så klart den känslomässiga och/eller fysiska otroheten. När det är fråga om sexberoende är det oftast just detta svek mot förtroendet i relationen (som har sin grund i konsekvent ljugande) snarare än någon specifik sexuell handling som orsakar den djupaste smärtan för partnern. En del partners får t.o.m. leva med den sexberoendes hemligheter och lögner, vilket kan vara oerhört traumatiserande. Den plötsliga insikten om att en intim partner har levt ett dubbelliv fyllt med sexuell otrohet kan få den sexberoendes partner att ifrågasätta bokstavligen allt som hänger ihop med relationen, oavsett om sveket har varit fysiskt (genom t ex otrohetsaffärer, prostituerade, massage, anonym sex, etc.) eller sker digitalt via nätet (porr, sex via webbkameror, sociala medier, dejtingsejter eller via apps, etc.).

Ibland börjar den som är utsatt för otrohet tvivla på sina egna beteenden eller magkänsla. Man kan känna skuld, skam, ånger, självtvivel, med mera. Med andra ord vänder den svikna partnern ibland det som avslöjats mot sig själv, börjar klandra sig själva och tror att de är källan till problemet. De tänker: ”Om jag bara hade varit (trevligare, sexigare, rikare, smalare, smartare, mer stödjande, etc.) skulle inte detta ha hänt .” De kan också upptäcka att de börjar känna känslor och farhågor som de tidigare skjutit åt sidan, utan istället valt att tro på de lögner de blev serverade. När detta inträffar undrar de varför de valt att ignorera sina egna skyddande instinkter och börjar ifrågasätta sitt eget omdöme. Ofta oroar sig den utsatta partnern för att de aldrig kommer att kunna återfå det förtroende de behöver för att vara i sin nuvarande relation, eller i ett nytt förhållande.

Partnern till en sexberoende lämnas alltså utan färdplan. Äktenskapet eller partnerskapet och år av samverkan ifrågasätts. Tvivel, rädslor och osäkerhet översvämmar sinnet. Hur länge har det pågått? Vad gjorde jag för fel? Kan vårt äktenskap räddas? Kommer det alltid att vara så här? Sexberoende är inte bara farligt för den som är beroende, utan för hans eller hennes partner också. I processen att ”hantera” en nära anhörigs sexberoende uppvisar många symptom på posttraumatiskt stress. Båda parter behöver hjälp att hantera – och förhoppningsvis återhämta sig från – beroendet och dess effekter.

Sorg är normalt och hälsosamt

Att upptäcka en partners sexberoende ger en djup känslomässig smäll. Sinnet plågas av stress och ångest, av tvivel och ifrågasättande och hjärtat är överväldigat av smärta och rädsla. Medan vissa kan reagera med ilska, kan andra stelna till känslomässigt och låsa sig – kapsla in smärtan. Det finns inget allmängiltigt svar för de som befinner sig i en situation där det man trodde var sant visar sig vara lögner.

Det första man måste förstå är att känslorna – vad de än kan vara – är giltiga. Oavsett hur partnern eller maken kan försöka tona ner problemet eller ogiltigförklara den traumatiserades oro, behöver man tillåta sig själv att känna sina känslor. Sexberoende innebär ett svek på en djup nivå, oavsett om man haft samlag med en verklig person eller inte. För att hantera det som hänt kommer man att bli hjälpt av att tillåta sig själv att sörja.

Om hemmet inte är en trygg plats att hantera sorgen och känslorna, behöver man träffa en pålitlig vän eller professionell terapeut. Försök inte att gå igenom det här ensam, trots alla tabun kring sexberoende och de rädslor du kan ha om att föra upp det som hänt (och det som händer) i ljuset. Om du inte känner dig bekväm med att inviga betrodda familjemedlemmar eller vänner i din kamp, sök vägledning av en professionell terapeut hos oss på Cybersex Detox.

Skydda dig själv

Att upptäcka och konfronteras med en partners sexberoende och de utageranden som hänger ihop med detta är smärtsamt och mycket stressande. Man känner sig lurad, rädd, arg, osäker, ängslig och kanske med känslorna på ytan eller känslomässigt avstängd. Du behöver ta hand om dig. Det är viktigt att du finner utlopp för stress och smärta. Hitta eller gå till platser där du känner dig trygg. Umgås med människor som bejakar och stödjer dig.

Att värna om sig själv innebär också att man inte ska vara polis. Det är inte din uppgift som partner, samtidigt som det tyvärr är många svikna personer som går till den graden av besatthet för att försöka övervaka och hantera den sexberoende. Gör inte det. En sexberoende kan antingen välja att få hjälp att sluta eller inte. Du kan inte vara den förälder som tittar över axeln varje gång han loggar in på Internet eller går in i ett annat rum och stänger dörren. Beroendet måste hanteras och förtroende måste byggas på nytt, men ingen relation kan utvecklas genom spioneri, misstänksamhet eller försök att styra.

Det är klokt för partners till sexberoende personer att söka personlig vägledning och stöd oavsett om den sexberoende samtycker eller inte. Oavsett om personen erkänner det eller inte är förekomsten av ett beroende i hemmet en smitta som påverkar alla i sin väg. Att söka professionell hjälp kan göra att man förstår hur man bättre kan samverka med den sexberoende, hur man kan tänka kring beroendet, hur man sätter hälsosamma gränser och hur man kan hantera situationen på det känslomässiga planen. Ett råd i detta sammanhang: se till att du vänder dig till en verksamhet eller enskild person som har specialistkompetens att arbeta specifikt med de problem som finns i anhörigtrauma. Bra riktmärken är om de är medlem i ESAT (European Sex Addiction Therapists), som är en intresseorganisation för professionella terapeuter som arbetar just med sexberoende och anhörigtrauma.

Många anhöriga ”grillar” den sexberoende för att få information om sina eskapader eller för att få tillgång till konton för att kunna se omfattningen av t ex pornografikonsumtionen. De ser detta som ett sätt att få allt uppe på bordet så att förtroendet kan återupprättas. Den sexberoende som är beredd att tillfriskna bör också vara beredda på att svara på alla frågor som den anhöriga ställer. Frågan blir – ska den anhöriga själv få bestämma hur mycket man verkligen behöver veta? Många anhöriga slår alltför mycket på sig själva eller utsätter sig för alltför mycket hjärtesorg genom att desperat söka all information. Om din make har åtagit sig att tillfriskna och att arbeta mot att reparera er relation, kanske du inte behöver veta alla smutsiga detaljer i beroendet? Kanske detaljerna skapar bilder i ditt huvud som i framtiden kommer att påverka din förmåga att vara intim?

Om det finns en fras som anhöriga till en sexberoende ständigt behöver gå igenom i huvudet är det: ”Det här handlar inte om mig.”

Beroende är inte personligt och det är inte en produkt av dina eventuella brister. Det är slaveri. Sexberoende personer förslavas i relation till något utanför deras kontroll. Och många agerar inte heller ut sitt sexberoende med glädje eller njutning, de kommer alltid till en punkt där de hatar allt som har med sin sjukdom att göra. Men tvånget gör att de inte ser sin förmåga att säga nej. Detta är de dåliga nyheterna. De goda nyheterna är att det går att tillfriskna. Man kan välja att ta sexberoendet på allvar och gå in för att hitta ett nytt sätt att leva. Ingen sexberoende är dömd att leva ut sina dagar i den hemliga, dolda världen. Alla kan tillfriskna. Effekterna av sjukdomen kan påverka din personlighet och oavsett hur arg du känner dig, försök att komma ihåg detta.

Frigör dig från beroendesjukdomen

Ditt känsloliv kommer att försöka säga dig att detta på något sätt är ditt fel. Du kan börja ifrågasätta din egen attraktionskraft, din sexualitet och din förmåga till självuppskattning. Du kommer att undra hur din partner eller make kan älska dig så lite att han eller hon kan förråda dig. Stopp.
Sexberoende är en sjukdom, ungefär som cancer eller diabetes. Även om det inte är helt fri från personligt ansvar är sexberoende inte ett val man gör. En sexberoende person agerar inte ut som ett sätt att straffa eller försöker skada sin partner. Du måste se sjukdomen för vad det är – en sjukdom som ”konsumerar” din partner, oftast inte med intentionen att medvetet skada dig.
Din partner kan försöka få detta att handla om dig, dina personliga misslyckanden eller misstag som du gjort i relationen. Men det är vanföreställningar och psykologiska försvarsmekanismer som pratar då. En beroende person som fortfarande är i förnekelse är ovillig att erkänna sjukdomens verkliga natur eller ta ansvar för sin del i det. Det handlar inte om dig. Det finns inget du kunde ha gjort annorlunda.

Skaffa hjälp

Ingen går in i äktenskap eller partnerskap med en bruksanvisning som beskriver hur man gör för att hantera saker som psykisk sjukdom, otrohet eller beroende. Du kan inte förväntas veta exakt vad du ska göra.
Många relationer där en eller båda parter är beroende innebär brist på hälsosamma gränser. För dem som kanske har levt många år i cykler av manipulation och beroende kommer det att vara svårt att veta var man ska börja dra riktiga, kärleksfulla gränser. Professionell rådgivning av våra terapeuter på DBK eller program som Al –Anon eller S-Anon kan vara avgörande för att hjälpa en anhörig att befria sig och lösgöra sig från beroendet. DBK ger också utbildning kring olika typer av sexberoende och vad de innebär, för att inte tala om stöd från många människor som ”varit där”.

Det stigma och skam som sexberoende för med sig hindrar ofta sexberoende personer och deras partners från att skaffa sig hjälp. För att behålla ditt förnuft och få en möjlighet till läkning behöver du komma förbi tendensen att vara tyst om problemet. Som en av Anonyma Alkoholisters ordspråk säger, ”Vi är bara så sjuka som våra hemligheter .”

Förlåtelse är möjligt

En partners sexberoende är inte en omedelbar dödsdom för äktenskapet eller partnerskapet. Många par har framgångsrikt arbetat med problemen, tagit sig igenom smärtan och uppnått kärleksfulla, hälsosamma, förtroendefulla relationer med varandra. Detsamma kan vara sant för dig. Med hjälp av DBKs tillfrisknandeprogram och en plan för att fortsätta att ärligt arbeta igenom de problem du ställs inför är det möjligt för ditt äktenskap eller partnerskap att återhämta sig från sexberoendet.

Inga ursäkter eller halvmesyrer

Dock har inte varje historia ett lyckligt slut. Om din partner är i förnekelse eller är ovillig att söka eller ta emot hjälp kan du behöva göra några svåra beslut om din relation.
Var aktsam med en sexberoende partner som påstår att han eller hon fått sitt beroende under kontroll utan hjälp. Sexberoende är en sammanflätning av ogräs under ytan. Att plocka bort de enskilda och synliga bladen är en kortsiktig åtgärd och kommer inte att göra någonting åt de djupa, underliggande rötterna till beroendet. För att göra detta behöver man hjälp av våra professionella behandlare som är specifikt utbildade för att arbeta med sexberoende och som kan tillhandahålla ett pågående program för tillfrisknande. Även deltagande i självhjälpsgrupper som SLAA eller SAA krävs. Acceptera inget mindre, för din egen mentala hälsas skull.

Del 2

Några anhöriga har hört av sig till oss och undrat över varför detta med förlåtelse är viktigt. En kvinna skrev så här: ”Det finns faktiskt saker människor gör mot varandra som är omöjliga att förlåta – och saker som man absolut inte ska förlåta!”.

Jo, visst är det så! Och förlåtelse är en personlig ställningstagande för var och en. Och för att kunna ta ställning är det viktigt att ha information.

Till exempel att man förblir fastkedjad vid en person som sårat eller sviket. Om man inte förlåter och går vidare påverkas hjärnan och kroppen på djupet. Och min erfarenhet är att det inte går att komma vidare om man inte förlåter, oavsett om man är kvar i sin relation eller inte.

Vi har alla varit djupt sårad på något sätt – svek från en partner, än vän som kritiserar bakom ryggen, att bli utdömd av någon i bekantskapskretsen, falska anklagelser av en medarbetare, eller orättvis behandling av en chef eller en förälder. Och ju djupare smärtan är desto svårare är det – och desto längre tid tar det – att förlåta. Ibland vill man helt enkelt inte förlåta. Man hyser agg. Förbittring byggs upp i hjärtat. Man kan börja vårda sveket och som ett resultat blir man fånge i sin smärta. Detta kan gå så långt att man t.o.m. skadar hjärnan. När det gäller de anhöriga till sexberoende personer som söker hjälp hos oss är det många som fått bestående men av sina partners svek.

Det fungerar så här:

Det är naturligt och normalt att känna smärta när någon skadar oss. Den mänskliga hjärnan är också skapad för att hjälpa oss att överleva när vi känner oss hotade. Det kallas ”fight, flight, eller freeze” respons som genereras i vårt känslomässiga centrum, främst förmedlade av två mandelformade kluster av hjärnceller som kallas amygdala.
Amygdala är kopplingen mellan inkommande information till sinnet och de fysiologiska och beteendemässiga förändringar som kopplas till känslomässiga reaktioner.
När amygdala aktiveras ( på grund av hot) börjar en serie biokemiska processer. Binjurarna – som ligger ovanför njurarna – släpper stresshormonet kortisol i kroppen och hjärnan frigör signalsubstanser. De i sin tur aktiverar den del av nervsystemet som kallas det sympatiska nervsystemet. När detta system är aktiverat blir bland annat vår uppmärksamhet mycket fokuserad på att överleva, vårt matsmältningssystem stannar upp, våra pupiller vidgas, våra salivkörtlar börjar fungera långsammare, vårt blodtryck och hjärtfrekvens ökar, och våra muskler gör sig klara för handling. Vår kropp förbereder sig att slåss, fly eller frysa.

Denna process kommer igång oavsett om det är vid verklig fara – om någon verkligen vill skada oss – eller om vi bara uppfattar att de vill göra det.

Att inte förlåta kan hålla kroppen och hjärnan i detta tillstånd av hög vaksamhet och leda till följande ohälsosamma resultat:

• Grubbel: man ger näring till och upprepar det som gör ont i sin fantasi. Detta förstärker negativa känslor och bränner händelsen (händelserna) och smärtan ännu djupare in i nervbanorna. När man inte är fokuserade på en uppgift, kommer den inre dialogen att ofta upprepa den smärtsamma situationen (eller situationerna).

• Paranoida fantasier: ”Fight, flight, freeze” mekanismerna är alltså primära försvarssystem som aktiveras för att vi ska överleva svåra situationer. Om hjärnan präglas in i hög vaksamhet påverkar det vår förmåga till kognitivt tänkande. Det viktigaste är ju att överleva. Den överdrivna vaksamheten kan leda till att man börjar uppfatta hot – även i de mest oskyldiga situationer, händelser, och signaler från omgivningen. Man utgår från att de fantasier och ”nojor” man har om partnern som sviket alltid är 100% sant.

• Minnet försämras: när man förblir inriktade på – eller präglas till – att älta det smärtsamma under en lång tidsperiod (dvs vägrar att förlåta) orsakar kortisol faktiskt atrofi i hjärnan, i synnerhet i minnescentrumet, som kallas hippocampus.

Ordet atrofi kommer från grekiskans atrophia ’brist på näring’. I medicinska sammanhang innebär atrofi förtvining av en cell, vävnad eller ett organ på grund av åldrande eller ett sjukdomstillstånd.

• Förstärkta negativa känslor: långvarig stress och vaksamhet förstärker också amygdalans känslighet och gör att man är ännu mer mottaglig för ytterligare skada och smärta.

• Skadeglädje: Detta koncept beskriver den (mer eller mindre) hemliga glädje vi känner när vi ser dem som sårat oss erfara olycka. Det gör faktiskt att hjärnan producerar nöjessignalsubstansen dopamin. Det känns faktiskt bra att se dåliga saker hända de som vi inte förlåter. Det är motsatsen till att ”be för sina fiender”.

Att inte förlåta håller oss alltså inte bara kedjad till den som sårat, utan det påverkar våra kroppar och våra hjärnor på djupet. Det förändrar vilka vi är på en biologisk nivå.

Så vad kan man göra?

Hos oss på Cybersex Detox hjälper vi partners till sexberoende personer att:

▪ först erkänna smärtan. När vi delar en smärtsam känsla (inte ältar eller gång på gång upprepar det) tillsammans med andra förminskas de negativa känslornas intensitet.

▪ sen bearbeta smärtan. På Cybersex Detox har vi utvecklat specifika verktyg för att hjälpa partners att bearbeta traumat efter avslöjandet (avslöjandena). Här är ett förslag till dig som inte går i anhörigstöd hos oss: Skriv en journal. Att bearbeta smärtan genom att skriva ner det kan minska smärtan och hjälpa dig att få bättre perspektiv. Men låt inte journalföring bli ett annat sätt att återupprepa och förstärka din smärta!

▪ och börja välja att förlåta personen. Lägg märke till ordet ”börja”. Vissa svek eller överträdelser kan snabbt förlåtas. Andra kan ta lång tid att helt förlåta. Förlåtande är en process. Ju djupare smärtan, desto längre tid tar det. Det är inte så mycket att förlåta och glömma. Snarare att komma ihåg det mindre och mindre, att minska dess påverkan på dig som individ.

På Cybersex Detox har vi en gedigen strukturerad program för att läka eller utveckla relationer. Vårt sk ”parprocess-programmet” är välkänt och hyllat bland terapeuter som arbetar med sexberoende världen över.

▪ för att sedan dela med sig till andra som har upplevt samma slags smärta.
Att dela med sig och därigenom att stödja andra som lider kommer att hjälpa dig att bli fri.

De som går i vår program för anhörigstöd vet att de är på rätt spår när det blir alltmer ointressant att titta bakåt!