Cybersexberoende

Människor använder cybersex av olika anledningar. Tidigare forskning har visat att män och kvinnor ägnar sig åt olika former av online sexuella beteenden (Al Cooper PhD, 2000). I hans undersökning visades att kvinnor engagerar sig mer på sociala medier när det gäller cybersexanvändning (dvs chatt, mejls och messaging, etc.), medan män engagerade sig i mer visuella, isolerande aktiviteter (dvs. nätporr). Även om det finns en teoretisk förskjutning i tänkande när det gäller könsskillnader på nätet som tyder på en ökad användning av pornografi bland kvinnliga cybersexanvändare, finns för lite forskning som tyder på att det är så vid denna tidpunkt (2016).

Oberoende av användarens kön, är det tydligt att cybersexanvändning kan kategoriseras som antingen sociala eller isolerande. En del cybersexanvändare föredrar att ha så lite social interaktion som möjligt. De vill ha pornografiska berättelser, bilder och filmer som de tittar på eller laddar ner och införlivar i sina egna sexuella fantasier. Andra cybersexanvändare vill ha social interaktion i samband med cybersex (t.ex. flirt, förförelse, att bli förförd, osv.), och en del personer ägnar sig åt båda.

I vårt arbete på Cybersex Detox utgår vi från olika nivåer av användning mellan de polära ytterligheterna undvikande av cybersex kontra att vara beroende av det man gör på nätet. Vi tycker det är lämpligt att utgå från fem olika nivåer av engagemang:

  1. Oavsiktlig exponering                                                                                                                                                                                                                                                                                      Många har av ”misstag” utsatts för Cybersex, t ex porr, som kan dyka upp som banner annonser. Givetvis finns inga negativa konsekvenser av detta i sig. Däremot kan detta trigga ett sug av att söka vidare (vilket ju är meningen).
  1. Problemfria fritidsanvändare (undergrupp 1 och 2)

Undergrupp 1: Denna grupp cybersexanvändare utforskar cybersex utan problem. De kan använda cybersex för att till exempel förbättra sina sexuella erfarenheter. De kan njuta av intima sexuella relationer i den verkliga världen, och har en hälsosam inställning till sin sexualitet. Denna nivå av användning är tillfällig till sin natur och används på fritiden. Däremot är den alltid avsiktligt.

Undergrupp 2: fritidsanvändare som gillar att chocka, som vill hämnas eller överraska andra. Denna grupp cybersexanvändare kan också engagera sig i cybersex utan tvångsmässig användning, men kan använda materialet olämpligt eller otillbörligt. Detta skulle kunna omfatta ”sexting” att skicka sexuella texter eller bilder till specifika personer utan att de bett om det, eller att visa sexuella bilder för andra människor för att veka deras förlägenhet, eller för att hämnas det de själva upplever som oförrätter,  eller för att chocka. Sådana användare håller oftast inte sina aktiviteter hemliga och kan för övrigt ha en hälsosam inställning till sin egen sexualitet och relationer till andra.

När man använder cybersex till den grad att det börjar bli ett problem har Patric Carnes (2001) föreslagit en modell för att förstå detta. I modellen föreslås det tre grundläggande typer av problematiska användare, alltså människor som har en hög risk att bli beroende av cybersex – oavsett om det handlar om sociala eller isolerande medier:

  1. ”De som nyligen upptäckt.”                                                                                                          Är en grupp som representerar individer som verken tidigare haft eller har några identifierbara symptom på sexuell eller psykisk ohälsa. Vid psykologiska undersökningar och tester svarar de normalt och omfattande personliga historier avslöjar inte några väsentliga livskriser eller problem sedan tidigare. Men när de upptäcker cybersex blir de nästan omedelbart beroende när det gäller deras sexuella beteende på nätet. Det kan ses som motsvarigheten till alkoholisten som beskriver sin ”första sup”, varefter han/hon förlorar all kontroll över sin relation till alkohol.
  1. Den ”predisponerade” gruppen                                                                                                Denna grupp har en betydande historia av identifierbara sexuella eller psykiska hälsoproblem. Men för det mesta har de kunnat kontrollera sina sexuella känslor, fantasier och begär. Denna grupp har lärt sig att etablera interna och externa kontroller som bidrar till att förhindra sexuella beteenden som skulle kunna skapa problem för dom. Upptäckten av det enorma sexuella utbudet som finns på nätet gör att de tappar sin förmåga att kontrollera det de fantiserar om och gör att personen lever ut sina sexuella beteenden. Oftast till den grad att de får negativa konsekvenser och utvecklar ett beroende.                                                                                                                                      I denna grupp ingår alltså personer som har en historia av att fantisera om sexuella utagerande som de aldrig skulle agerat ut på förrän de fått tillgång till nätet. De kanske har funderat på att gå på strippklubbar eller köpa sexuella tjänster men inte vidtagit några åtgärder för att faktiskt göra det. De sociala spärrarna har varit för kraftiga – kanske av rädsla för att bli påkommen eller få andra negativa konsekvenser.                 Deras cybersexanvändning tar bort uppmärksamhet från relationer i det verkliga livet. Förutom att deras användning påverkar relationerna med sina nära och kära kan de få negativa konsekvenser i t ex arbetslivet.
  1. Den sista gruppen är de ”livslångt sexuellt tvångsmässiga’ eller sexberoende personer
    Individer i denna grupp har kämpat med sina sexuella beteenden under stora delar av livet och cybersex har blivit en förlängning av ett redan existerande mönster av tvångsmässiga sexuella beteenden. Dessa personer har en historia av problematiska sexuella beteenden som har påverkat och påverkar många områden i deras liv. De kan ha varit i terapi, eller ha haft juridiska, arbetsrelaterade, eller relationsmässiga konsekvenser som ett resultat av deras sexberoende. För de flesta i denna grupp fortsätter deras sexuella mönster även efter det att de börjat använda cybersex. Deras cybersexanvändning är bara ytterligare ett sätt att agera ut i sexberoendet.Klicka här för mer information om porrberoende?