Behandlingen

På Cybersex Detox har vi utvecklat behandling som riktar sig specifikt till personer som fastnat i ett tvångsmässigt mönster av cybersexanvändning (nätporr och/eller sociala medier).

Vårt behandlingsprogram har skapats ur erfarenhet av att arbeta med cybersexberoende sedan 2002 och de senaste 20 årens forskning kring hjärnans belöningssystem. Behandlingen är upplagd i 3 faser och börjar med ett personligt samtal (antingen ”live” eller via videosamtal) där vi kartlägger din internetanvändning – en s.k. bedömningssamtal. Detta första samtal ligger sedan till grund för vilka åtgärder som kan vara relevanta när det gäller din personliga behandlingsplan.

Till vårt förfogande har vi en arsenal av åtgärder för att kunna optimera möjligheterna för dig att få hjälp:

  • Distansbehandling via videosamtal, båda i grupp och enskilt (observera att våra videosamtal sker i ett slutet system, vilket innebär ingen risk när det gäller sekretess)
  • Enskilda eller gruppsamtal på våra kliniker i Göteborg och Stockholm
  • Öppenvårdsbehandling i Stockholm eller Göteborg (innebär att man kommer till en grupp en gång i veckan)
  • Helgworkshops och 5 dagars s.k. intensivbehandling samt traumabearbetning i grupp eller enskilt
  • Webinarier/Poddkast/seminariefilmer

Bedömningssamtal

Efter ett första samtal per telefon eller email kontakt bokar vi in en tid för bedömningssamtal. Detta kan ske antingen via videosamtal eller på våra kliniker i Stockholm eller Göteborg. Om du har en partner rekommenderar vi att din partner också samtalar med en anhörigterapeut, för att utreda hans/hennes hjälpbehov.

Om vi tillsammans kommer överens om att behandling för cybersexberoende är korrekt åtgärd får du en egen kontaktperson. Tillsammans med din kontaktperson kommer ni sedan överens om en behandlingsplan med hjälp av ovanstående resurser. 

Behandling för cybersexberoende

Vårt behandlingsprogram är evidensbaserat och innehåller 3 faser.  Själva programmet bygger på att du får uppgifter eller ”läxor” som du arbetar med för att sedan redovisa antingen i din videogrupp eller ”livegrupp”, eller tillsammans med din terapeut om du går enskilt.

Fas 1 – Detox

Denna fas handlar först och främst om att skaffa dig ”drogfria” dagar (se gärna knappen om hjärnans belöningssystem).
Under denna fas tittar vi tillsammans på vilken funktion drogen haft i ditt liv, hur den smugit sig på dig och vilka problem den orsakat – båda när det gäller dig själv och andra i din omgivning. Vi introducerar även verktyg för att förhindra återfall.

Fas 2 – Verktyg

Cybersexberoende påverkar alla områden i livet – psykiskt, känslomässigt, fysiskt – och inte minst när det gäller sex och relationer. Här utvecklar du förmågan att upptäcka eller återupptäcka vem du är och vad du har för behov. Under fas 2 jobbar vi tillsammans för att du ska kunna få känslomässig kontakt med det du förlorat eller det som din drog saboterat i ditt liv. Vi börjar titta på hur du ska klara av din närmsta framtid och lär dig förstå vikten av självomsorg, och hur ditt cybersexanvändande gett upphov till de destruktiva mönster du ägnat dig åt. Du lär dig även använda ett antal verktyg för att minska risken för återfall i de destruktiva mönstren. Du tränar också på att ta ansvar för den skada du åsamkat båda dig själv och andra.

Fas 3 – Hinder

I den här fasen tittar vi tillsammans på hur och varför det kom sig att du hamnade där du gjorde. Du får möjlighet att upptäcka de bakomliggande orsakerna som behöver bearbetas. Finns det skam som behöver minskas eller fantasier som behöver jobbas med för att de inte ska ta över? Du lär dig skapa stabilitet i tillfrisknande -eller läkningsprocessen och arbetar med de hinder som gör att du inte lever ditt liv fullt ut. Du får möjlighet att bearbeta de trauman som gör det svårt för dig att fungera som du vill.